rękami - rękoma

 
rękami - rękoma
10.05.2002
Piszę pracę semestralną z użycia form: rękami, rękoma. Wiem, że obie formy sa poprawne, ale chciałabym się dowiedzieć, czy ktoś przeprowadził już jakąś analizę użycia tych form i czy są dostępne jakieś ogólne wnioski.
Dziękuję.
Forma rękoma w Korpusie Języka Polskiego PWN występuje 505 razy, rękami zaś 2629 razy. Można stąd wnosić, że ta druga jest używana pięciokrotnie częściej. O pracy analizującej dystrybucję tych form nic nam nie wiadomo, można jednak sprawdzić to dla pewności w „Słowniku bibliograficznym...” J. Wawrzyńczyka. Samodzielne zbadanie tego problemu na dostępnych publicznie korpusach tekstowych jest możliwe. Radzimy zacząć od próbki Korpusu PWN (dostępnej pod adresem http://slowniki.pwn.pl/korpus). Próbka nie jest duża (ok. 2 mln słów), ale ponieważ obie formy są częste, może wystarczy.
Mirosław Bańko

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego