retro

retro
17.06.2007
17.06.2007
Dzień dobry,
w przeczytanej ostatnio książce dotyczącej stylistyki retro znalazłam interesujący fragment wyjaśniający pochodzenie tego terminu – w języku angielskim wywodzi się on pośrednio z terminologii lotów kosmicznych, skąd trafił do mowy potocznej. Zastanawiam się, kiedy ten termin pojawił się w języku polskim w taki znaczeniu, w jakim używamy go dziś. Czy wcześniej również związany był ściśle z nauką i występował jedynie jako przedrostek?
Dziękuję i pozdrawiam,
Olga Drenda
Słowo retro – tak w angielskim, jak i w polszczyźnie – pochodzi z języka francuskiego, w którym jest kontynuantem łacińskiego retro 'wstecz'. W języku angielskim istnieje ponadto inne retro – rzeczownik powstały przez skrócenie rzeczownika retrorocket, oznaczającego rakietę, którą lądujący statek kosmiczny wystrzeliwuje w kierunku swojego ruchu, aby zwolnić i wylądować bezpieczniej. Oba angielskie słowa retro pośrednio wywodzą się oczywiście z łaciny. Stamtąd też – a nie z kosmonautyki – wzięło się retro w sformułowaniu moda retro. W polszczyźnie słowo retro istnieje co najmniej od XIX wieku, o czym świadczy jego obecność w tzw. słowniku wileńskim (1861).
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego