rodzic i redaktor naczelna

 
rodzic i redaktor naczelna
2.01.2003
Na stronie www.eduseek.pl autorzy posługują się słowem rodzic na określenie jednego z rodziców. Moja z nimi korespondencja trwała długo i skończyła się ich wywodami, na podstawie których podkreślano, iż forma ta jest właściwa. Dla mnie – za słownikami – rodzic to tylko ojciec.
Ponadto pani redaktor naczelna określa się jako redaktor naczelny. Strona ta ma propagować poprawność i uczyć...
Dziekuję za zajęcie stanowiska.
Szafrański
Rodzic w znaczeniu 'ojciec' to słowo już przestarzałe, dziś podniosłe lub żartobliwe. Potocznie rodzicem nazywa się jednego z rodziców, ojca lub matkę. Nawet słowniki poprawnej polszczyzny już zaakceptowały ten zwyczaj.
Druga podniesiona przez Pana kwestia jest bardziej złożona. Wiele męskich nazw stanowisk i funkcji tradycyjnie sprawowanych tylko przez mężczyzn nie ma odpowiednika żeńskiego lub ma go tylko w polszczyźnie potocznej. Nazwa męska wielu kobietom wydaje się bardziej prestiżowa, dlatego wolą używać jej zamiast jej odpowiednika żeńskiego. Jednak w czasopismach kobiecych można spotkać się z podpisami Redaktor Naczelna, co brzmi naturalnie. Wybór między Radaktor Naczelną a Redaktorem Naczelnym należy do zainteresowanych kobiet. W samym języku brak podstaw, aby dyskredytować którąkolwiek z tych form.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego