rodzina i ród

rodzina i ród
29.01.2012
29.01.2012
Dzień Dobry Poradnio!
Bardzo proszę o objaśnienie etymologii słowa rodzina (a więc i ród).Czy ma to coś wspólnego z angielskim root korzeń?
Etymologia wyrazu ród jest następująca: ród to wyraz rodzimy, ogólnosłowiański (por. czes. rod, słow. rod, ros. rod, ukr. rid, rodu, bułg rod, schorw. rôd, scs. rodъ), kontynuant prasłowiańskiego *rodъ ‘rodzenie’ oraz ‘to, co się urodziło’ i praindoeuropejskiego *ord- ‘przyrost, wzrastanie; powodzenie’ (por. pokrewne awest. rādaiti ‘przysposabia’, ind. rādhnoti ‘zyskuje’, irań. ard ‘wysoki, większy’, łac. adruus ‘wysoki, spadzisty, stromy’) lub praindoeuropejskiego *ųred- || *ųerd- ‘rosnąć, rozstać się’; por. lit. dial. rasmē ‘powodzenie’, grec. ortgós ‘wyprostowany, podniesiony’.
Rodzina jest wyrazem pochodnym od ród ‘ród, plemię’, utworzonym formantem -ina, w polszczyźnie obecnym od najdawniejszych czasów. Ma ogólnosłowiański zasięg występowania, por. czes. rodina, ros. rodina, chorw. radina, bułg. rodina. Są to kontynuanty prasłowiańskiego *rodina ‘pokrewieństwo, spokrewnione osoby; członkowie tego samego rodu; ziemia rodowa’.
W opracowaniach etymologicznych brak informacji o ewentualnych związkach genetycznych między wymienionymi wyrazami a angielskim root.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego