rok wydania w opisie publikacji

rok wydania w opisie publikacji
19.06.2014
19.06.2014
Szanowni Eksperci,
czy odwołując się w przypisie do materiału w postaci maszynopisu (dokumentacja konserwatorska), koniecznie trzeba podać rok jego powstania (rok, w którym sporządzono dokumentację)?
Z poważaniem,
Iwona
Rok wytworzenia publikacji (powstania rękopisu, maszynopisu, komputeropisu czy wydania książki) to element obowiązkowy opisu bibliograficznego dla wszystkich nośników informacji. W szczególności w pracach naukowych odgrywa istotną rolę, pozwala bowiem ustalić, kto kiedy opisał dane zjawisko, poruszył daną kwestię itd. Maszynopisy dokumentacji konserwatorskiej nie są tu wyjątkiem. Jeśli zatem mają datę, należy ją przytoczyć w przypisie. Gdy w maszynopisie daty brak, można dać skrót b.r. (lub s.a. = 'bez roku') lub podać w nawiasie kwadratowym rok przybliżony (ustalony na podstawie tekstu lub źródeł spoza niego), poprzedzony odpowiednim wyjaśnieniem: ok. (lub ca), przed (lub ante), po (lub post), między (lub inter), np. [ok. 1980], [ante 1955], [post 1963], [inter 1985–1990] albo też podać rok przypuszczalny w konwencji z użyciem znaku zapytania, np. [1950 (?)] lub kropek, np. [19..] (= XX wiek), [195.] (= lata 50. XX wieku).
Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego