rozmiarowo

rozmiarowo
6.05.2012
6.05.2012
Które sformułowanie jest poprawne: „Nie używać żadnych uszkodzonych i rozmiarowo niewłaściwie dobranych zawiesi” czy „Nie używać żadnych uszkodzonych i niewłaściwie dobranych pod względem rozmiaru zawiesi”?
Ślicznie dziękuję za odpowiedź
Marzena
Nie udało mi się ustalić, jaki rzeczownik reprezentuje forma zawiesi, ale dla Pani pytania to nie ma znaczenia. Przysłówek rozmiarowo nie jest częsty, niemniej jednak można go używać w znaczeniu 'pod względem rozmiaru', por. inne podobne wyrazy: wagowo („Różnili się znaczenie wagowo”), wymiarowo („Duże straty powoduje brak odpowiednich wymiarowo materiałów ”), gatunkowo („Kolejną wskazówką przy wyborze dobrej gatunkowo kawy jest cena”). Wszystkie przykłady zacytowałem za NKJP.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  1. 6.05.2012
    Zawiesi to dopełniacz liczby mnogiej od rzeczownika rodzaju nijakiego zawiesie (zob.). W dyskusjach nad stanem polskiego słownictwa zwykle mówimy o anglicyzmach przejmowanych za pośrednictwem branży komputerowej. Tymczasem w wielu działach techniki dominują formacje rodzime, czego przykładem zawiesie, nie mówiąc o cięgnikach, dźwignicach i zbloczach (przykłady z pierwszego akapitu hasła zawiesie w Wikipedii).
    Artur Czesak, Uniwersytet Jagielloński
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego