różności onomastyczne

różności onomastyczne
11.05.2010
11.05.2010
1) Jaki jest poprawny dopełniacz nazw gier, które brzmią identycznie w języku polskim i np. angielskim. Portalu czy Portala, Stormu czy Storma? Czy zawsze taki sam jak w odpowiadających im rzeczownikach pospolitych, czy jednak nie? A jeśli nie, to dlaczego?
2) Czy odmieniamy nazwisko francuskie Henry, wymawiane [auri]? Podobny problem mam z Arsenem Lupinem. A jeśli odmieniamy, to jak brzmi wymowa? [Auriego]? [Lipena]?
3) A jak powinna wyglądać odmiana skrótowca FIFA? FIFIE czy FIF-ie?
Dziękuję
Anna
Ad 1. Nazwy gier to nazwy handlowe, a te – jeśli są rodzaju męskiego – zwykle odmieniamy jak rzeczowniki żywotne, co oznacza, że w dopełniaczu i bierniku najlepiej użyć form „Lubię (Nie lubię) Portala, Storma”. Końcówka wskazuje na odmienne od pospolitego znaczenie tych nazw, a więc taki sposób odmiany należy uznać za funkcjonalny, bo zdania „Lubię Portal”, „Nie lubię Portalu” mogłyby być odbierane jako znaczące co innego. Jednak w praktyce językowej mogą pojawiać się liczne odstępstwa od tej zasady. Wynika to m.in. z wielkiej liczby nazw tego typu i ich zróżnicowanej formy, co utrudnia ustalenie wzorca odmiany.
Ad 2. Francuskie nazwisko Henry odmieniamy następująco: DB. Henry’ego, C. Henry’emu, NMs. Henrym. W nazwisku tym początkowa samogłoska jest wymawiana jako [ã], a więc nosowo, a w rezultacie otrzymujemy następujące formy fonetyczne: [ãriego, ãriemu, ãrim] (sylaby akcentowane zostały pogrubione). Z kolei nazwisko Lupin [li] przybiera w języku polskim następujące formy: DB. Lupina [lipena], C. Lupinowi [lipenowi], N. Lupinem [lipenem], Ms. Lupinie [lipenie].
Ad 3. Tu mamy trzy możliwości: (a) w celowniku i miejscowniku możemy napisać FIF-ie; (b) można zastosować zapis mianownikowy Fifa z odpowiadającą mu formą Fifie; (c) można odstąpić od odmiany. Proszę pamiętać, żeby w określonym tekście używać tylko form jednego typu.
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego