różności

 
różności
20.04.2010
Szanowny Panie Profesorze!
Uprzejmie proszę o pomoc w zagadnieniach:
1. Czy raport może szacować / ogłaszać / przewidywać, czy też trzeba pisać: „W raporcie są przewidziane…”, „Komisja w raporcie ogłasza…”, „Komisja oszacowała w raporcie, że…”?
2. Czy funkcje typu: minister skarbu państwa zapisuje się małą literą, ale Ministerstwo Skarbu Państwa dużą?
3. Czy nowy paragraf nie musi się już zaczynać od akapitu?
Z góry dziękuję za pomoc. Łączę wyrazy szacunku
Agnieszka
Ad 1. Raport może przewidywać coś – jest to przykładem tzw. metonimii, czyli przeniesienia znaczenia z jednego obiektu na drugi, bliski mu (w tym wypadku z autorów raportu na ich dzieło). W zasadzie nie widać przeszkód, dlaczego raport nie miałby również szacować albo ogłaszać, ale sam bym tak nie powiedział (a zwłaszcza nie powiedziałbym, że raport coś ogłasza). Powiedziałbym, że w raporcie ogłoszono, że komisja ogłasza itp. Metonimia jako ogólny mechanizm pozwala na pewne operacje, ale nie wszystkie ich wyniki są utrwalone w zwyczaju językowym.
Ad 2. Pełne nazwy ministerstw zapisujemy oczywiście wielką literą, chyba że chodzi o jedno z wielu ministerstw tego rodzaju, mających tę samą nazwę, np. w różnych krajach, czego świadectwem może być użycie nazwy w liczbie mnogiej. Wielowyrazowe nazwy jednosobowych urzędów też zapisujemy wielkimi literami, ale równobrzmiące nazwy osób piastujących te urzędy – dużą lub małą (obowiązkowo zaś małą, gdy pełną nazwę skracamy). Małej litery użyjemy ponadto – jak poprzednio – gdy będzie chodzić o jeden z wielu urzędów tego rodzaju, mających tę samą nazwę. Por. punkt 18.28 w zasadach pisowni i interpunkcji Wielkiego słownika ortograficznego, dostępnych na naszych stronach WWW.
Ad 3. O paragrafie pisaliśmy wczoraj, odpowiedź jest opublikowana w poradni.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!