rumby

 
rumby
2.07.2012
Jak brzmi rozwinięcie skrótów kierunków geograficznych typu: SSE, NNW? Czy jest to południe, południowy wschód, a może południowo-południowy wschód, a może jeszcze inaczej? Jak te nazwy się odmieniają?
Są to określenia rumbów, a więc terminy żeglarskie. SSE pochodzi od angielskiego south south east, a na język polski przekłada się to w formie południowy południowy wschód. Z kolei NNW to north north west, a po polsku północny północny zachód.
Chodzi tu o terminologię żeglarską, której nie podejmuję się objaśniać, odsyłam do artykułu w Wikipedii, opartego na rzetelnym źródle encyklopedycznym. Polska forma tychże rumbów może wydawać się dyskusyjna, jeśli jednak taka została przyjęta, nie ma powodu, by ją kwestionować.
Odmiana nie powinna sprawiać kłopotu, np. południowego południowego wschodu, północnego północnego zachodu.
Jan Grzenia
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego