saldowy

 
saldowy
29.10.2001
Czy prawidłowe jest użycie wyrazu saldowy w znaczeniu 'za pomocą sald'? W słowniku niestety nie występuje.
Przymiotniki na -owy są tworzone od rzeczowników z dużą łatwością. Wielu z nich nie ma w słownikach ogólnych, ale mogą być używane środowiskowo. Być może tak właśnie jest ze słowem saldowy. Jego ogólne znaczenie brzmi 'mający związek z saldem'. W odpowiednim kontekście może znaczyć ono też 'za pomocą sald'.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego