samotne literki na końcach wierszy na stronach WWW

samotne literki na końcach wierszy na stronach WWW
28.02.2011
28.02.2011
Czy opcja/etykieta na stronie WWW podlega zasadzie, że jednoliterowe spójniki i przyimki przenosimy do wiersza, w którym znajdują się następujące po nich słowa? SO zawiera regułę dla książek: http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629563. Poradnia dodaje, że reguła ta ma zastosowanie dla stron WWW: http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7746. Czy można zakwalifikować treść strony jako tekst ciągły, natomiast opcje/etykiety jako tytuły rozdziałów, w których obowiązuje przenoszenie samotnych liter do następnego wiersza?
Zalecenia, o których mowa, należy w miarę możliwości stosować do wszystkich publikacji. Podkreślam jednak, że w odniesieniu do tekstu ciągłego są to zalecenia, zaś bardziej stanowcze polecenie dotyczy tylko tytułów i nagłówków. Możemy uznać, że do tej grupy należy zaliczyć krótkie a wyeksponowane teksty (np. opcje, etykiety) występujące na stronach internetowych.
Ty samym w miarę możliwości dobrze by było stosować wspomniane zalecenia i zasady również na stronach WWW, choć ze względu na zmienną szerokość wierszy jest to trudniejsze. To prawda, że respektowanie zasad typografii (a też ortografii i interpunkcji, niestety) nie jest mocną stroną publikacji internetowych, tym bardziej jednak należy dbać o ich jakość, bo czytelnicy zapewne zauważą tę troskę. Zastosowanie wspomnianych zaleceń i reguł z pewnością podniesie poziom publikacji, a skoro tak, nie należy się wahać.
Jan Grzenia
  1. 28.02.2011
    Jak widać (choćby z niniejszej porady!), w naszej poradni jednoliterowe wyrazy zostają na końcu wersu. W kilku książkach, w których część tych porad przedrukowano, pilnowaliśmy jednak dobrego zwyczaju, aby żadnych i ani w na końcu wiersza nie zostawiać. Redagujący książkę mają zazwyczaj więcej czasu na techniczne korekty, a składacze – lepsze narzędzia, pozwalające im na automatyzację częstych i prostych czynności.
    Red.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego