samotrzeć

samotrzeć
15.10.2001
15.10.2001
Jaka jest etymologia słowa samotrzeć?
Słowo to jest złożeniem zaimka sam i liczebnika porządkowego trzeci. Znaczy 'we trzech, tj. samemu z dwiema innymi osobami'. Podobnie samowtór znaczy 'we dwóch', a np. samopiąt – 'w piątkę', por. u Leśmiana:
Warto teraz na Magdę popatrzeć dziobatą,
Jak na czele swych czworga małomównych chłopiąt
Siedzi w progu chałupy i milczy samopiąt…

Przypomina się też znany w dawnym malarstwie i rzeźbie wizerunek świętej Anny Samotrzeciej, tj. św. Anny z Matką Boską i Jezusem.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego