sankhja

 
sankhja
22.01.2013
Dzień dobry,
Zajmuję się indyjską filozoficzną szkołą sankhja (na stronie Uniwersalnego słownika języka polskiego jest hasło sankhja). Proszę o radę dotyczącą tworzenia przymiotnika od słowa sankhja oraz wyrazu oznaczającego zwolennika sankhji. Do tej pory we wszystkich swoich publikacjach używałam terminów sankhjaniczny i sankhjanista, ale po dłuższym zastanowieniu się wydaje mi się, że formy sankhjiczny i sankhjista są bardziej zgodne z zasadami języka polskiego.
Pozdrawiam
Są w polszczyźnie przymiotniki kończące się na -aniczny, ale powstałe od rzeczowników, które -a- mają w temacie fleksyjnym, a nie w końcówce, np. tytantytaniczny. Jako przyrostka należy więc użyć nie cząstki -aniczny, lecz -iczny. Daje to w efekcie formę sanhkjiczny.
Aby się zorientować, jak się do niej odnoszą specjaliści, poprosiłem o konsultację prof. Danutę Stasik z Wydziału Orientalistycznego UW. Dzięki jej uprzejmości Pani pytanie dotarło także do specjalistów w zakresie filozofii indyjskiej, mianowicie prof. Joanny Jurewicz i dr Moniki Nowakowskiej z tego samego instytutu. Jaki jest wynik tych konsultacji?
Otóż nie budzi zastrzeżeń forma sankhjiczny, nie jest natomiast przyjęta forma sankhjista. W zamian można by używać indyjskiego terminu sankhjawadin, ale byłby on dla Polaków mało zrozumiały. W związku z tym radzimy mówić opisowo, np. zwolennik sankhji.
Warto zwrócić uwagę, że zamiast przymiotnika sankhjiczny też lepiej czasem użyć konstrukcji z zależnym rzeczownikiem. Na przykład lepiej powiedzieć szkoły związane z sankhją niż szkoły sankhjiczne (ta ostatnia nazwa przypomina określenia szkół utworzone od nazw nauczycieli, a nie przedmiotu nauczania, np. szkoły rabiniczne).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego