saunamistrz

saunamistrz

3.02.2023
3.02.2023

W związku z wnioskiem mieszkańców o nadanie nazwy ulicy „Saunamistrzów” proszę o wyjaśnienie czy pisownia „saunamistrz” jest poprawna? Według wnioskodawców „saunamistrz” to osoba, która dba o bezpieczeństwo i zdrowie gości sauny, jednakże w internetowym Słowniku języka polskiego PWN brak jest takiego pojęcia. Ponadto proszę o wyjaśnienie czy zaproponowana przez wnioskodawców odmiana – „saunamistrzów” jest poprawna?

Saunamistrz to rzeczywiście stosunkowo nowa nazwa zawodu. Odnosi się do osoby, która dba o komfortowe warunki relaksu gości sauny i odpowiada za ich bezpieczeństwo. Rzeczownik jest kalką słowotwórczą niemieckiego określenia Saunameister (fin. sauna – ‘łaźnia’ + niem. meister – ‘majster, mistrz’). Został utworzony wedle tego samego wzorca co wyrazy: fechtmistrz (← niem. Fechtmeister), kapelmistrz (← niem. Kapellmeister), kuchmistrz (← niem. Küchenmeister), kwatermistrz (← niem. Quartiermeister), rachmistrz (← niem. Rechenmeister), tancmistrz (← niem. Tancmeister) czy wachmistrz (← niem. Wachtmeister).

W polszczyźnie omawiany tu rzeczownik zapisuje się łącznie (saunamistrz). Odmienia się go analogicznie do wyrazu mistrz, tak więc w dopełniaczu liczby mnogiej będzie miał końcówkę -ów.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego