ścieńczenie

 
ścieńczenie
27.01.2005
Czy poprawne jest słowo scieńczenie? Słowo to jest popularne w literaturze medycznej, również w witrynach internetowych w kontekście zmniejszenie grubości, np. scieńczenie rdzenia kręgowego, lub wypadanie, scieńczenie i przerzedzenie włosów. Jeżeli słowo to jest poprawne, to która ze spotykanych pisowni: scieńczanie czy ścieńczanie jest prawidłowa?
Wyraz ścieńczenie jako termin medyczny występuje w Słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego – przytoczony został w przykładzie do hasła ścieńczeć, charakteryzowanym jako rzadka forma czasownika ścienieć. Rzeczownik utworzony od ścienieć powinien mieć formę ścienienie.
Jeśli jednak w literaturze medycznej – jak się dowiaduję – przyjęto formę scieńczenie, muszę stwierdzić, że:
1) Wedle reguł ortografii powinno być ścieńczenie (podobnie jak ścisnąć).
2) Pod względem budowy słowotwórczej ścieńczenie to forma poprawna, lepsza (bo bardziej czytelna) od ścienienie. A skoro już jest w środowiskowym użyciu, należy ją zaakceptować.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego