semem i semantem

semem i semantem
17.03.2005
Witam
Co oznaczają terminy semem i semantem?
Dziękuję i pozdrawiam.
Terminów tych używa się w semantyce (nauce o znaczeniu), a zwłaszcza w składnikowej analizie znaczeń wyrazów. Polega ona na tym, że dążymy do wyodrębnienia najprostszych, niepodzielnych elementów znaczenia, które nazywamy semami. Na przykład czasownik piać można opisać za pomocą semów [wydawanie głosu], [przez koguta], [głośne]. Taki zbiór semów charakteryzujących dany wyraz to semem. Z kolei semantem to zespół semów specyficznych, np. w polu znaczeniowym „wydawanie głosu” za sem ogólny (klasem) uznalibyśmy [wydawanie głosu], zaś semantem wyrazu piać tworzą dwa pozostałe semy, które odróżniają go od innych należących do tego pola, np. szczekać, szeptać.
Uwaga: są to terminy specjalistyczne, toteż w obrębie różnych szkół naukowych, a nawet publikacji, mogą być inaczej definiowane.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego