seniorka

seniorka
5.04.2013
5.04.2013
Szanowni Państwo!
Będę wdzięczna za rozstrzygnięcie poniższych watpliwości. Mężczyzna w dojrzałym wieku – to senior. Czy kobietę w dojrzałym wieku można nazwać seniorką? Na stronie http://seniorwolontariusz.org.pl/ spotkałam określenie seniorini. Która z tych form jest poprawna: seniorka czy seniorini?
Z góry dziękuję za wyjaśnienia.
Zanim słowo senior zaczęto odnosić do osób w wieku emerytalnym, słowniki poświadczały prawie pełną symetrię seniora i seniorki (jedynie średniowieczni seniorzy, mający swoich wasalów, nie znajdują odpowiednika w seniorkach). W związku z tym nie widzę przeszkód, aby w nowym znaczeniu żeńskim odpowiednikiem seniora nie mogła być seniorka. Propozycja, aby osobę taką oznaczać słowem seniorini, wydaje mi się dziwaczna, a mówiąc uprzejmiej: mniej uzasadniona. Sufiks żeński -ini jest mało produktywny (por. bogini, członkini, monarchini, od niedawna też marszałkini), nieco częściej spotykamy formacje na -yni (por. dawczyni, gospodyni, mistrzyni, sprzedawczyni, wychowawczyni), ale i one są w sumie niezbyt liczne. Seniorini (czemu nie senioryni?) ma chyba tę zaletę, że zwraca na siebie uwagę. Postawić się w centrum uwagi można na wiele sposobów, można by sięgnąć np. po hiszpańskie señora 'pani'.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego