siercinka

siercinka
5.04.2005
5.04.2005
W wielu słownikach ortograficznych znajdujemy słowo siercinka. Cóż ono oznacza i jaka jest jego etymologia?
Dziękuję.
Rzeczywiście, słowniki ortograficzne rejestrują to słowo, ale ani słowniki polszczyzny dawnej, ani współczesnej już nie. Brak dokumentacji słownikowej, brak kontekstu utrudniają analizę budowy słowa i jego znaczenia. Z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że jest to wyraz składający się z morfemu -inka (por. krwinka, śnieżynka – gdzie sygnalizuje on pojedynczy egzemplarz zbioru; wężynka – tu wskazuje na podobieństwo; prażynka – a tu określa wytwór prażenia) oraz rdzenia sierć (jest to staropolska postać rzeczownika sierść). Siercinka zatem to: (1) jeden włosek sierści lub (2) coś podobnego do sierści, lub (3) coś zrobionego z sierści, np. powróz.
Nie można też wykluczyć, że wyraz siercinka powstał w wyniku kontaminacji wyrazów bliskoznacznych sier(ś)ć + szczecinka 'sztywny włosek  świni lub dzika'.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego