składnia

składnia
21.04.2012
21.04.2012
Dzień dobry,
jak ustalić prawidłowy przyimek w wyrażeniu pozycja na/w nocie kredytowej? A może powinno być pozycja noty kredytowej? Jeśli dobrze interpretuję definicję słowa pozycja (http://sjp.pwn.pl/szukaj/pozycja), to jedynym dopuszczalnym przyimkiem jest w, jednak powszechnie mówi się o pozycjach na fakturze lub pozycjach na rachunku.
Dziękuję,
Jarek Hirny
Słowo pozycja nie ma szczególnych upodobań ani do przyimka w, ani do przyimka na i nie wiem, jak wyczytał Pan z przytoczonego słownika, że właściwy byłby przyimek w, skoro słownik ten nie zawiera informacji składniowej ani nawet przykładów użycia wyrazu.
Pozycja występuje z takim przyimkiem, jakiego wymaga rzeczownik następujący po przyimku. Na przykład ktoś pracuje w zarządzie, ale jego pozycja w zarządzie jest słaba, a ktoś inny pracuje na kolei i jego pozycja na kolei jest coraz mocniejsza. Gdy rachunek oznacza obliczenie, łączymy z nim przyimek w, np. błąd w rachunku, a jeśli oznacza arkusz papieru, to właściwy jest przyimek na, np. podpis na rachunku. Słowo pozycja może się odnosić do rachunku w obu jego znaczeniach, stąd możliwa jest i pozycja w rachunku (np. jeden składnik spośród sumowanych liczb) i pozycja na rachunku (czyli określone miejsce na kartce papieru). W NKJP poświadczona jest tylko pierwsza z tych konstrukcji, najwyraźniej częstsza. Możliwa jest też określona pozycja rachunku (czyli część pewnej całości).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego