skórówka

 
skórówka
11.05.2006
Jak należy poprawnie pisać słowo skórówka, od skórowanie?
Nie wiem, czym jest skórówka. Przypuszczam, że jej związek znaczeniowy ze skórą jest podobny jak w parach klasówka – klasowy, parówka – parowy, głodówka – głodowy i in. Jeśli tak, to końcowe -ówka należy pisać przez ó. Szkolne przykłady typu skuwka, zasuwka to wyjątki, w których litera u należy do rdzenia (por. skuć, zasunąć), a nie do przyrostka.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego