skrótowce a wersaliki

skrótowce a wersaliki
10.05.2004
10.05.2004
Szanowni Państwo,
Chciałabym zapytać, czy zapis wersalikami takich instytucji, jak PHARE, SAPARD, COREPER, jest odpowiedniejszy niż zapis zwyczajny: Phare itd. Czy istnieje jakaś zasada regulująca taki zapis?
Aleksandra Bednarska
Wszelkie skrótowce zapisujemy wersalikami, ale w pewnych wypadkach możemy też zastosować zapis „zwyczajny”. Pisownia wersalikami jest zwykle wyłączna, gdy nazwa jest skrótowcem literowym (poszczególne litery są wymawiane osobno, np. BGŻ [be-gie-żet], PWN [pe-wu-en]) lub głoskowym (poszczególne litery są wymawiane jak jeden wyraz, np. MENiS [meńis], NIK [ńik]). Z kolei skrótowce sylabowe, które powstają w wyniku odcięcia części wyrazów pełnej nazwy, miewają pisownię dwojaką, np. PAFAWAG albo Pafawag, POLMOS albo Polmos, przy czym podstawowa jest pisownia wersalikami.
W związku z tym zapisy PHARE (skrótowiec głoskowy od Poland-Hungary: Assistance to Restructuring their Economies), SAPARD (skrótowiec głoskowy od Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development), COREPER (skrótowiec sylabowy od Committee of Permanent Representatives) należy uznać za najodpowiedniejsze. Pisownię Phare, Sapard, Coreper możemy zaakceptować jako wariantywną, gdy skrótowce te uznamy za często używane. Miejmy nadzieję, że wkrótce to nastąpi.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego