skróty nazw województw

 
skróty nazw województw
6.06.2002
Szanowna Poradnio!
Uprzejmie proszę o podanie poprawnych skrótów nazw województw, np.: zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, małopolskie, podkarpackie. Chodzi o wpisanie tych nazw w bardzo wąskie rubryki urzędowego pisma.
Pozwolę sobie prosić o możliwie szybką odpowiedź.
Dziękuję – Danuta
Nie wiemy, czy istnieje urzędowa lista takich skrótów, przeznaczona do użytku w administracji państwowej. Jeśli tak, to pozostaje mieć nadzieję, że jest zgodna z ogólną zasadą skracania wyrazów, które każe zamykać skrót kropką, jeśli nie zawiera on ostatniej litery wyrazu.
Niektóre nazwy województw skracają się łatwo, np. pom. 'pomorski', podkarp. 'podkarpacki'. Pewien kłopot mogą stwarzać nazwy złożone. Za wzór możemy przyjąć tu skróty złożonych nazw języków używane w słownikach, np. d.-łuż. 'dolnołużycki'. Analogicznie: zach.-pom. 'zachodniopomorski', kuj.-pom. 'kujawsko-pomorski'. Wyrazy małopolski i wielkopolski można skrócić dwojako: małopol., wielkopol. (tak lepiej, bo czytelniej) albo m.-pol., w.-pol. (tak mniej czytelnie, ale krócej).
Przy okazji przypomnijmy, że pisze się np. w województwie pomorskim (małą literą), ale w Pomorskiem (wielką literą, z końcówką -em).
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego