słowo-klucz

słowo-klucz
25.06.2007
25.06.2007
Witam Państwa.
Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu takiej kwestii: słowo-klucz. Czy zapisać to wyrażenie z łącznikiem, czy bez? Nie chodzi o termin wyjaśniany przez Słownik terminow literackich, ale o wyrażenie określające słowo, dzięki któremu dojść można do sedna jakiegoś problemu.
Z gory dziękuję za wyjaśnienie.
Agnieszka K.
W zasadzie jest to konstrukcja niewspółrzędna – nie oznacza hybrydy słowa i klucza, lecz słowo pewnego rodzaju – i jako taka powinna być pisana bez łącznika. Wiele takich konstrukcji ma jednak zwyczajowo pisownię z łącznikiem, np. powieść-rzeka, tak zapisana we wspomnianym przez Panią Słowniku terminów literackich.
Kierując się zwyczajem, można więc doradzać pisownię słowo-klucz. Wprawdzie koliduje ona z regułą, ale – jak napisałem w jednej z poprzednich porad – zwyczaj powinien mieć pierwszeństwo. Oczywiście – zwyczaj ludzi biegle posługujących się językiem.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego