słowo na k…

słowo na k…
11.09.2007
11.09.2007
Czy mógłbym prosić o wytłumaczenie etymologii wulgarnego słowa kurwa? W Internecie można znaleźć wiele sprzecznych wersji pochodzenia tego słowa i trudno dotrzeć, która jest zgodna z prawdą.
Najnowszy słownik etymologiczny Wiesława Borysia wywodzi interesujące Pana słowo z prasłowiańskiego rdzenia kurъ o znaczeniu 'kogut'. Autor uważa, że z pierwotnego znaczenia 'kura' rozwinęło się wtórne 'kobieta lekkiego prowadzenia', i pokazuje, że analogiczna zmiana zaszła we francuskim słowie cocotte, z którego notabene, może za pośrednictwem niemieckim, wzięła się polska kokota.
Innego zdania jest Andrzej Bańkowski, który za punkt wyjścia przyjmuje prasłowiańskie słowo o znaczeniu 'kobieta niezamężna', a sens pejoratywny wiąże z wyrażeniem kurъve matere synъ, czyli 'syn niezamężnej matki'.
Obaj badacze są zgodni co do tego, że kurwa jest wyrazem słowiańskim. Wiązanie go z łacińskim przymiotnikiem curvus 'krzywy' należy uznać za przykład etymologii ludowej.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego