spacje a inicjały

spacje a inicjały
15.02.2002
15.02.2002
Czy zasady interpunkcji określają również odstępy między znakami (spacje)? Interesuje mnie zwłaszcza pisanie inicjałów: zapis K.K. Baczyński (brak odstępu między inicjałami imion, za to odstęp przed nazwiskiem) – to postać określona regułami czy po prostu tak wyszło redaktorom książki? Jeśli nazwisko również chcemy zastąpić inicjałem, to napiszemy K.K.B. (bez odstępów) czy K.K. (odstęp) B.? Czy Julian Tuwim to będzie J. (odstęp) T., a Jan Tadeusz (np. Stanisławski) to J.T. (bez odstępu)?
Serdecznie pozdrawiam,
Jerzy Buczek
Przepisy ortograficzne nie odnoszą się bezpośrednio do tej kwestii. Z przykładów (choćby par [338] w „Nowym słowniku ortograficznym” PWN) można wnioskować, że inicjałów zamkniętych kropką nie rozdziela się odstępami. Ale praktyka jest różna.
Do 1957 roku wolno było stosować kropkę w skrótowcach, jednak po kropce zwykle też nie umieszczano odstępu. Pisano np. P.K.O., a nie P. K. O. Analogia do inicjałów zastępujących imiona jest oczywista.
Warto sobie postawić pytanie, czy przepisy ortograficzne powinny decydować o wszystkim, nie pozostawiając piszącym swobody. Raz wolimy napisać tak, raz inaczej i może nikt nie powinien nam odbierać prawa wyboru, jeśli wariantywność nie grozi nieporozumieniem. Naszym zdaniem kodyfikcja wszystkiego nie ma sensu i grozi całkowitym rozejściem się normy stanowionej i normy zwyczajowej. Na przykład cytowany par. [338] „Nowego słownika ortograficznego” PWN każe zawsze stawiać kropkę po inicjałach imienia i nazwiska – a tymczasem pisownia inicjałów bez kropki (JS lub nawet małymi literami js) jest bardzo często spotykana.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego