spisy powszechne i banki danych

 
spisy powszechne i banki danych
18.07.2003
Proszę o odpowiedź na pytanie, jakimi literami piszemy następujące rodzaje danych statystycznych:
1a. Narodowy Spis Powszechny 1988,
1b. ostatni narodowy spis powszechny,
2. Kartoteka podmiotów gospodarczych,
3. Bank Danych Lokalnych.
Serdecznie dziękuję za pomoc.
Wszystkie podane wyrażenia, jako składające się z wyrazów pospolitych, mogą być zapisywane małymi literami. Co więcej, zapisy narodowy spis powszechny, kartoteka podmiotów gospodarczych i bank danych lokalnych powinniśmy uznać za podstawowe, stosując wielkie litery tylko w odniesieniu do szczególnych przypadków.
Pisownia Narodowy Spis Powszechny może się pojawić, gdy mówimy o konkretnym spisie (toteż powinniśmy dodać datę), ponieważ wiadomo, że intencją organizatorów było nadanie temu wydarzeniu nazwy indywidualnej. Mimo to napiszemy ostatni narodowy spis powszechny, ponieważ nazwa własna nie musi być tu użyta.
Nie jest mi znany status wspomnianej kartoteki. Jeśli to tytuł publikacji, wówczas piszemy Kartoteka podmiotów gospodarczych; jeśli to nazwa własna zbierającego dane działu jakiejś instytucji, właściwa byłaby pisownia Kartoteka Podmiotów Gospodarczych.
Bank Danych Lokalnych jest zapewne instytucją lub jej działem, toteż w wypadkach, gdy naszą intencją jest użycie nazwy własnej (zwłaszcza w piśmie urzędowym), piszemy wielkimi literami. Gdy nam na tym nie zależy, możemy użyć małych liter, np. Mój brat pracuje w banku danych lokalnych.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego