spółdzielnie, galerie i Rada Języka Polskiego

spółdzielnie, galerie i Rada Języka Polskiego
6.09.2006
6.09.2006
Szanowni Państwo,
który zapis jest właściwy: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Razem” czy spółdzielnia mieszkaniowa „Razem”? A jak postąpić w takich przypadkach: centrum handlowe Reduta, galeria Mokotów, firma handlowo-usługowa Comp? Wg mnie ww. zapisy są poprawne, zwłaszcza że za zapisem galeria Mokotów opowiedziała się RJP. Zapisy Centrum Handlowe Reduta czy np. Biuro Podróży Triada uznałbym za właściwe na pieczątkach, szyldach itp. A jaka jest Państwa opinia? Dziękuję.
Nazwy tego rodzaju składają się zwykle z dwóch elementów: nazwy jednostkowej, np. Razem, Reduta, oraz wyrażenia opisującego charakter instytucji, np. spółdzielnia mieszkaniowa, centrum handlowe. Wyrażenia te składają się z wyrazów pospolitych, w związku z czym mogą być zapisywane małymi literami. Często jednak stanowią one integralny składnik nazwy i bywają pisane literami wielkimi.
Oznacza to, że oba zapisy muszą być uznane za poprawne (o podobnych problemach była już mowa, proszę przeszukać archiwum poradni).
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego