sprutenizowany?

 
sprutenizowany?
15.09.2003
Czy prawidłowe są określenia: badania prusoznawcze, sprutenizowana nazwa, dotyczące Prusów?
Przymiotnik prusoznawczy jest na pewno poprawnie zbudowany. Słów sprutenizowany, prutenizacja ani prutenizm nie znalazłem w żadnym słowniku, nie ma ich także w Korpusie Języka Polskiego PWN. Przemawia za nimi jednak analogia do wyrazów rutenizacja (poddawanie lub uleganie wpływom ruskim, tzn. ukraińskim) oraz rutenizm (zapożyczenie ruskie). Polski odpowiednik słowa, o które Pani pyta, tzn. spruszczony, wydaje się dość niezręczny. Wprawdzie mamy formę zruszczony, ale gdy mowa o wpływach rosyjskich, a nie ruskich, częściej mówi się zrusyfikowany.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego