stereotypowy, nie stereotypiczny

 
stereotypowy, nie stereotypiczny
8.05.2014
Czy forma stereotypiczny, którą można niekiedy spotkać, jest formą poprawną? Jeśli tak – czy jest tożsama ze słowem stereotypowy, czy też istnieje różnica znaczeniowa?
Z góry dziękuję za pomoc!
Słowa stereotypiczny nie ma w Narodowym Korpusie Języka Polskiego ani w Wielkim słowniku wyrazów obcych PWN. Mogłoby ono pochodzić od rzeczownika stereotypia, por. zanotowany w SJPDor przymiotnik stenotypiczny od stenotypia. Przykłady użycia słowa stereotypiczny, jakie znalazłem w internecie, dowodzą jednak, że jest ono używane – moim zdaniem bez potrzeby – zamiast słowa stereotypowy.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego