stosować – do czego czy na co?

stosować – do czego czy na co?
11.05.2014
11.05.2014
Szanowni Państwo,
czy poprawne jest użycie czasownika stosować i jego imiesłowu stosowany z przyimkiem na? Materiał stosowany na budowę domu czy do budowy domu? Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN podaje: „materiał na budowę domu”, ale w powyższych przypadkach jest jeszcze imiesłów stosowany.
Z wyrazami szacunku
Magdalena Misuno
Chcąc wskazać obiekt, możemy użyć obu przyimków, por. „Surowe ziemniaki w medycynie ludowej od wieków stosowano na suchą, łuszczącą się skórę” i „(…) kryteria wywodzące się z systemu mimetycznego nie były w zasadzie stosowane do liryki”. Chcąc wskazać czynność, sięgamy po przyimek do, np. „Część uzdatnianej wody jest stosowana do irygacji wzgórz (…)” lub „Cechą wyróżniającą te maszyny spośród innych stosowanych do robót ziemnych jest to, że pracę wykonują bez zmiany położenia względem urobiska” (wszystkie przykłady za NKJP).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego