strefa Koszalin–Chojnice

strefa Koszalin–Chojnice

22.02.2023
22.02.2023

Szanowni Państwo,

chciałam się dowiedzieć jaka jest poprawna forma zapisu: „strefa Koszalin-Chojnice” czy „strefa Koszalina-Chojnic”?

Pozdrawiam serdecznie

Przywołane w pytaniu wyrażenie oparte jest na składni rządu. Odmienia się tylko wyraz pospolity strefa, natomiast obie nazwy własne geograficzne pełnią funkcję przydawki i mają postać mianownika, por. np.

  • Historia deformacji strefy Koszalin–Chojnice (pomorski segment szwu transeuropejskiego) na podstawie analizy strukturalnej utworów paleozoicznych i mezozoicznych.
  • Następny z głównych etapów deformacji w strefie Koszalin–Chojnice obejmował kilka epizodów związanych z reżimem ekstensyjnym (transtensyjnym?) oraz transpresyjnym.
  • Biostratygrafia utworów dinantu w strefie Koszalin-Chojnice (Pomorze Zachodnie).
  • W artykule przedstawiono próbę klasyfikacji klastów wulkanicznych obecnych w turnejskich skałach strefy tektonicznej Koszalin–Chojnice.
  • Podpermskie kompleksy skalne w strefie Koszalin–Chojnice.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego