strzelanie z gradów do mistrali

strzelanie z gradów do mistrali
8.12.2014
8.12.2014
Dzień dobry,
jak powinno się pisać nazwy klas i typów okrętów (np. Mistral) oraz rodzajów uzbrojenia, pocisków itp. (np. Grad), kiedy używamy ich jako synonimów rzeczowników pospolitych? Chodzi mi o takie przykłady jak: „Rosja chce Mistrali/mistrali albo zwrotu pieniędzy”, „Celują w nas nie tylko z Gradów/gradów”. Czy obowiązuje tu reguła 20.10.1 z Zasad pisowni, czyli zapis małą literą? Spotkałam się z opiniami, że w literaturze tematycznej zawsze występuje zapis wielka literą.
Zgodnie z przywołaną regułą w obu zdaniach należy użyć małej litery. Od zasady tej nie czyni się wyjątków dla wybranych rodzajów piśmiennictwa, niektórzy jednak nie stosują się do niej z niewiedzy, a inni rozmyślnie, gdyż efekty czasem wyglądają dziwnie i są niezgodne ze zwyczajem językowym. Zresztą jeśli właściciel jakiegoś znaku towarowego zarejestrował go w określonej pisowni, to będzie go w tej pisowni używał, nie oglądają się na słownik. Logicznie rzecz biorąc, jest różnica między nazwą marki czy firmy a produktem (jednym z wielu identycznych), jednak w praktyce w interesie właściciela znaku jest utrwalanie go w świadomości potencjalnych nabywców w jednej pisowni, a nie raz wielką literą, a raz małą.
Mimo tych zastrzeżeń radzę w przykładach podanych w pytaniu zastosować małe litery.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego