student do księdza profesora

student do księdza profesora
13.05.2013
13.05.2013
Jak powinien się zaczynać i kończyć e-mail kierowany przez studenta do profesora, który jest księdzem?
Student piszący e-mail do księdza profesora powinien go rozpocząć za pomocą formy adresatywnej Czcigodny Księże Profesorze, natomiast zakończyć formą grzecznościową typową dla świeckich kontaktów oficjalnych, w których adresat jest osobą wyżej postawioną w hierarchii. Na przykład: Z wyrazami szacunku, Z wyrazami poważania, Proszę przyjąć wyrazy szacunku, Proszę przyjąć wyrazy poważania, Łączę wyrazy szacunku, Łączę wyrazy poważania.
Przestrzegałabym przed formą zakończenia Z poważaniem, która jest zbyt zdawkowa, w związku z czym odbierana jako zawierająca minimalną jedynie „dawkę szacunku”.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego