subsum(p)cja

 
subsum(p)cja
11.07.2001
Dzień dobry. Pytanie dotyczy słowa subsumcja. W dziełach prawniczych oraz w wyrokach sądów używane jest ono także w formie subsumpcja. Która forma jest poprawna i z czego to wynika?
Z poważaniem

Tadeusz Bulanda
Źródła prawnicze używają zamiennie obu form, a np. Słownik wyrazów obcych PWN - tylko pierwszej. Bardziej uzasadniona wydaje się druga forma, tzn. subsumpcja, por. podobne wyrazy polskie o łacińskim rodowodzie: reasumpcja, presumpcja, konsumpcja, które nie zgubiły litery p.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego