superkicz i autostop

 
superkicz i autostop
16.06.2013
Jak akcentować wyrazy, które powstały przez dodanie „czegoś” przed wyrazem jednosylabowym? Wątpliwości dotyczą takich wyrazów jak: fotoblog, arcyleń, nibyliść, superkicz, elektromózg, wicemer, megatrend, pseudokod, wiceszef, wicemistrz, eksmąż, eurocent, euroczek, kontrafał, hipertekst, antybroń, mikrochip, mikropył, antyfan, telesklep, infratest – na przedostatnią (jak samolot, meblowóz, polimer, centymetr, kontrabas, autostop, mikrobus, antygen)?
We wszystkich przykładach wymienionych w pierwszej serii akcent pada na ostatnią sylabę. Rzeczowniki powstałe przez doklejenie prefiksu (prefiksoidu) do rzeczownika jednosylabowego nie są akcentowane jednolicie, zależy to chyba od stopnia ich przyswojenia, por. [aut'ostop], ale [autog'az] i do wyboru [aut'okros] lub [autokr'os]. Ciekawe pod tym względem są wyrazy z inicjalnym e-, por. ['imejl] z oryginalnym akcentem angielskim, ale problematyczne ['ebank] czy [eb'ank]? Nie wiadomo, w którą stronę formy takie będą ewoluować, ale jeśli e-mail zachowa oryginalny akcent – co bardzo prawdopodobne, bo przypadkowo pada on na przedostatnią sylabę, czyli tak jak zazwyczaj w polszczyźnie – to może to być wzorem akcentowania innych wyrazów postaci e-coś, gdzie „coś” jest jednosylabowe.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego