święto Konstytucji 3 maja

święto Konstytucji 3 maja
8.05.2013
8.05.2013
Dzień dobry!
Jaki jest właściwy zapis ustawy z 1791 r. i święta obchodzonego na pamiątkę jej uchwalenia?
Święto Konstytucji 3-go maja,
Święto Konstytucji 3-go Maja,
Święto Konstytucji 3 maja,
Święto Konstytucji 3 Maja (powszechny zapis).

Myślę, że poprawny jest tylko zapis: Święto Konstytucji 3 maja. Czy się mylę?
Proszę również o ocenę poprawności takich hybryd, jak: 3-go, 4-go, 5-go itd.
Pozdrawiam
Rafał Kowalski
Oficjalna nazwa tego świeta brzmi: Święto Narodowe Trzeciego Maja (zob. ustawę sejmową z 6 kwietnia 1990 r.). W słowniku ortograficznym PWN tylko nazwa konstytucji została zapisana wprost: Konstytucja 3 maja. Interesujące Pana wyrażenie powinno mieć zatem nazwę święto Konstytucji 3 maja. Z pobudek emocjonalnych jednak pozostałe człony tej nazwy też bywają pisane wielką literą, np. na stronie internetowej Sejmu RP znajdujemy nagłówek Święto Konstytucji 3 Maja. O ile wielka litera na początku nie jest diagnostyczna, o tyle wielkie M na początku ostatniego wyrazu zostało niewątpliwie użyte świadomie (choć może bez świadomości kolizji ze słownikiem ortograficznym).
Zapisy typu 3-go maja od dawna nie są poprawne, mimo że – trzeba przyznać – były użyteczne i do dziś są spotykane w tekstach nieoficjalnych. W przedwojennej ustawie uchwalającej święto 3 maja użyto sformułowania o święcie narodowem trzeciego maja, co sugeruje, że zapisy typu 3-go maja już wtedy miały charakter lekko potoczny.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego