święto Konstytucji 3 maja

święto Konstytucji 3 maja
8.05.2013
8.05.2013
Dzień dobry!
Jaki jest właściwy zapis ustawy z 1791 r. i święta obchodzonego na pamiątkę jej uchwalenia?
Święto Konstytucji 3-go maja,
Święto Konstytucji 3-go Maja,
Święto Konstytucji 3 maja,
Święto Konstytucji 3 Maja (powszechny zapis).

Myślę, że poprawny jest tylko zapis: Święto Konstytucji 3 maja. Czy się mylę?
Proszę również o ocenę poprawności takich hybryd, jak: 3-go, 4-go, 5-go itd.
Pozdrawiam
Rafał Kowalski
Oficjalna nazwa tego świeta brzmi: Święto Narodowe Trzeciego Maja (zob. ustawę sejmową z 6 kwietnia 1990 r.). W słowniku ortograficznym PWN tylko nazwa konstytucji została zapisana wprost: Konstytucja 3 maja. Interesujące Pana wyrażenie powinno mieć zatem nazwę święto Konstytucji 3 maja. Z pobudek emocjonalnych jednak pozostałe człony tej nazwy też bywają pisane wielką literą, np. na stronie internetowej Sejmu RP znajdujemy nagłówek Święto Konstytucji 3 Maja. O ile wielka litera na początku nie jest diagnostyczna, o tyle wielkie M na początku ostatniego wyrazu zostało niewątpliwie użyte świadomie (choć może bez świadomości kolizji ze słownikiem ortograficznym).
Zapisy typu 3-go maja od dawna nie są poprawne, mimo że – trzeba przyznać – były użyteczne i do dziś są spotykane w tekstach nieoficjalnych. W przedwojennej ustawie uchwalającej święto 3 maja użyto sformułowania o święcie narodowem trzeciego maja, co sugeruje, że zapisy typu 3-go maja już wtedy miały charakter lekko potoczny.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego