synonimy

 
synonimy
24.05.2005
Czy istnieje jakakolwiek różnica w znaczeniu bądź użyciu wyrazów: dziś || dzisiaj, choć || chociaż, jeśli || jeżeli, bowiem || albowiem?
Pomiędzy wyrazami w podanych parach nie ma żadnej różnicy znaczeniowej. Niewątpliwie jednak różnią się one w użyciu. Przede wszystkim mamy tu formy o różnej liczbie sylab, co jest istotne ze względów rytmicznych. Krótsze formy wyróżniają się większą zwięzłością, co w pewnych typach komunikacji może być istotne. Ciekawe na przykład, że w tekstach internetowych, będących pod silnym wpływem mowy potocznej, zdecydowanie przeważa dziś nad dzisiaj (w proporcji mniej więcej 3:1). Jednak w tekstach tego samego typu choć i chociaż mają podobną liczbę wystąpień. Z kolei spójnik jeżeli jest lekko książkowy. Do ostatniej pary należałoby dodać jeszcze spójnik bo, wprawdzie z zastrzeżeniem, że będąc spójnikiem wielofunkcyjnym, tylko w niektórych kontekstach może być zastępowany przez bowiem lub albowiem, które ponadto są mocno nacechowane książkowością, przy czym albowiem w większym stopniu.
Ponadto trzeba pamiętać, że w niektórych frazeologizmach, np. do dziś dnia, po dziś dzień, może wystąpić tylko jedna z obocznych form.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!