synonimy

synonimy
24.05.2005
24.05.2005
Czy istnieje jakakolwiek różnica w znaczeniu bądź użyciu wyrazów: dziś || dzisiaj, choć || chociaż, jeśli || jeżeli, bowiem || albowiem?
Pomiędzy wyrazami w podanych parach nie ma żadnej różnicy znaczeniowej. Niewątpliwie jednak różnią się one w użyciu. Przede wszystkim mamy tu formy o różnej liczbie sylab, co jest istotne ze względów rytmicznych. Krótsze formy wyróżniają się większą zwięzłością, co w pewnych typach komunikacji może być istotne. Ciekawe na przykład, że w tekstach internetowych, będących pod silnym wpływem mowy potocznej, zdecydowanie przeważa dziś nad dzisiaj (w proporcji mniej więcej 3:1). Jednak w tekstach tego samego typu choć i chociaż mają podobną liczbę wystąpień. Z kolei spójnik jeżeli jest lekko książkowy. Do ostatniej pary należałoby dodać jeszcze spójnik bo, wprawdzie z zastrzeżeniem, że będąc spójnikiem wielofunkcyjnym, tylko w niektórych kontekstach może być zastępowany przez bowiem lub albowiem, które ponadto są mocno nacechowane książkowością, przy czym albowiem w większym stopniu.
Ponadto trzeba pamiętać, że w niektórych frazeologizmach, np. do dziś dnia, po dziś dzień, może wystąpić tylko jedna z obocznych form.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego