system harwardzki czy oksfordzki?

system harwardzki czy oksfordzki?
18.01.2014
18.01.2014
Często spotykam się z określeniem system oksfordzki zamiast system harwardzki, o którym pisze A. Wolański w Edycji tekstów. Czy są to określenia równorzędne?
Wbrew temu, co głosi hasło w polskiej Wikipedii (przypisy harwardzkie), system harwardzki i system oksfordzki nie są pojęciami tożsamymi. System harwardzki (Harvard Referencing System), zwany potocznie „autor-data”, to sposób cytowania źródeł bezpośrednio w treści akapitu przez umieszczenie w nawiasie skrótowego wskazania do cytowanej publikacji (nazwisko autora, rok publikacji, numer strony). System oksfordzki (Oxford Referencing System) jest natomiast tożsamy z tradycyjnym polskim sposobem redagowania przypisów bibliograficznych. W tekście głównym wstawia się odsyłacz cyfrowy, a u dołu stronicy podaje się pełny adres bibliograficzny powoływanej publikacji (autor, tytuł, miejsce i rok wydania oraz numer strony). W praktyce redakcyjnej wykorzystywany jest – choć rzadko – jeszcze system Vancouver, określany potocznie systemem „autor-numer”. Każdy z systemów cytowania jest inny, każdy ma swoje mocniejsze i słabsze strony.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego