system prawny i obieg prawny

system prawny i obieg prawny

19.07.2021
19.07.2021

Czy można powiedzieć, że jakieś pojęcie funkcjonuje w obiegu lub systemie prawnym? Jeśli tak, to czy jest jakaś różnica między tymi oboma wariantami?

System prawny to termin wieloznaczny z zakresu teorii prawa, który oznacza uporządkowany układ powiązanych ze sobą elementów (najczęściej norm prawnych). Z kolei obieg prawny to występowanie (cyrkulacja) obecnie obowiązujących norm prawnych w systemie prawa. Obie przywołane w pytaniu konstrukcje są dopuszczalne i spotykane w tekstach, por.


Na pewno takie pojęcie funkcjonuje w systemie prawnym, ale musiałoby być ono doprecyzowane.

Takie pojęcie funkcjonuje w systemie prawnym i jest chyba lepszym sformułowaniem.

Sformułowanie „kodeks dobrych praktyk” jest pewnym dziwactwem w języku polskim, ale to pojęcie funkcjonuje w obiegu prawnym unijnym.


Użycie określonej konstrukcji zależy od kontekstu zdania i tego, co dokładnie chcemy wyrazić.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego