szokująca informacja

 
szokująca informacja
14.01.2012
Czy zdanie „Szokująca informacja okazała się prawdziwa” jest poprawne? Mnie się wydaję, że imiesłów przymiotnikowy czynny nie może występować z czasownikiem w czasie przeszłym, jakim jest tu forma czasownika okazać się.
W podanym zdaniu nie ma właściwie imiesłowu przymiotnikowego, tylko przymiotnik powstały od takiego imiesłowu. O tym, że mamy tu do czynienia z nowym wyrazem, który usamodzielnił się w funkcji przymiotnikowej, świadczy używanie go bez wskazania osoby, której ów „szok” miałby dotyczyć, por. inny przykład, bez wątpienia imiesłowowy: „Szokująca ich informacja okazała się kaczką dziennikarską”.
Niezależnie od tego, czy mamy autentyczny imiesłów przymiotnikowy czynny, czy powstały od niego przymiotnik, użycie w funkcji orzeczenia czasownika w czasie przeszłym nie jest wykluczone. Fraza szokujące informacje odnosi się do informacji szokujących w jakimś czasie, niekoniecznie tożsamym z czasem wskazywanym przez orzeczenie, por. „Informacje dawniej szokujące dziś już nikogo nie szokują”, „Szokująca wczoraj informacja dziś okazała się nieprawdziwa” i „Szokująca a niesprawdzona informacja okazała się niestety prawdziwa”.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego