sztos, grać do kotleta

 
sztos, grać do kotleta
11.04.2005
Proszę o wyjaśnienie słowa sztos oraz związku frazeologicznego grać do kotleta.
Wyraz sztos ma kilka znaczeń, chociaż słowniki objaśniają chyba tylko jedno: ‘uderzenie kijem kuli bilardowej’. Drugie znaczenie jest znane z filmu w reżyserii Olafa Lubaszenki, w tym użyciu sztos to wyraz z gwary przestępczej oznaczający oszustwo przynoszące duży zysk. W tekstach internetowych znalazłem też przykłady użycia tego wyrazu w znaczeniu ‘stosunek seksualny‘ i parę innych znaczeń, które jednak nie zarysowują się wyraźnie, zwłaszcza że wyraz sztos bywa mylony (niekiedy może świadomie mieszany) z podobnymi wyrazami (stos, sztok).
Zwrot grać do kotleta znaczy ‘grać w restauracji’, a ma zabarwienie ironiczne i służy do wyrażania lekceważenia, może też być użyty w odniesieniu do mało ambitnego muzykowania.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego