szyk przydawki przymiotnikowej

 
szyk przydawki przymiotnikowej
14.11.2001
Kiedy przymiotnik w funkcji przydawki znajduje się przed wyrazem określanym, a kiedy po nim?

Andrzej Kaliściak
Po rzeczowniku umieszczamy przydawkę, która określa cechę stałą lub gatunkową (np. attaché kulturalny), przed rzeczownikiem umieszczamy przydawkę określającą cechę przygodną (np. kulturalny attaché). Jest to jednak raczej tendencja niż sztywna reguła. Gdy bowiem przydawek gatunkowych jest kilka, bywają one dzielone tak, że jedna znajduje się przed rzeczownikiem, a druga po nim, np. wojskowe służby operacyjne. Także rozwinięte przydawki umieszczamy raczej po rzeczowniku, nawet gdy ich skrócone postaci znalazłyby się przed rzeczownikiem, np. "Nie lubię trąbiących samochodów", ale "Nie lubię samochodów trąbiących po nocy".
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego