tabele

 
tabele
9.07.2002
Szanowna Redakcjo!
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zasad pisowni obowiązującej w tabelach, a mianowicie:
- Czy w pierwszej pionowej rubryce, po liczbie porządkowej stosować wielkie litery?
- Czy wobec tego w kolejnych rubrykach pionowych stosować małe czy wielkie litery?
- Które znaki interpunkcyjne pozostawia się w rubrykach, a z których można (należy) zrezygnować?
Danuta
Nie ma przepisów ortograficznych, które by się odnosiły do tabel. Poradniki dla redaktorów książkowych też nie zajmują się ortografią w tabelach. Rozpowszechniony zwyczaj każe w główce tabeli oraz w tzw. boczku używać wielkiej litery na początku. Napisy wewnątrz tabeli zaczynają się zaś zwykle małą literą, chyba że są nazwą własną.
Znaki interpunkcyjne używane są tylko wewnątrz kolumn - nic dziwnego, gdyż zawartość tych kolumn to na ogół liczby, pojedyncze wyrazy lub krótkie grupy wyrazów. Gdy w jednym polu tabeli znajduje się tekst wielozdaniowy, to każde jego zdanie powinno być zamknięte kropką lub znakiem równoważnym. Nie ma potrzeby natomiast za pomocą kropki lub przecinka oznaczać tych granic w tekście, które wskazane są już granicami kolumn.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego