taki jak

taki jak
11.01.2002
11.01.2002
Czy i kiedy należy postawić przecinek przed wyrażeniem takie jak? Podaję dwa przykłady zdań. Czy są one prawidłowe i dlaczego są lub nie?
1. W lesie rosną drzewa takie jak sosny.
2. W lesie rosną drzewa, takie jak sosny, buki, modrzewie.
Przepisy dotyczące interpunkcji w konstrukcjach porównawczych nie są dość precyzyjne. Według Kieszonkowego słowniczka interpunkcyjnego PWN (Jerzy Podracki, Alina Gałązka) przed wyrażeniem taki jak wprowadzającym porównanie nie stawia się przecinka, co autorzy ilustrują przykładem: „Uczniom takim jak Zbyszek trudno przychodzi nauka”. Natomiast według Nowego słownika ortograficznego PWN (red. nauk. Edward Polański) „w porównaniach paralelnych (o konstrukcji tak, jak; taki, jaki; tyle, co; ten, co) możemy postawić przecinek”, ale nie musimy, gdyż zależy to od przerwy oddechowej oraz tego, jak silnie chcemy przeciwstawić sobie człony porównania {par. [381]). Biorąc to wszystko pod uwagę, sądzę, że przecinki w obu przytoczonych przez panią zdaniach zostały postawione poprawnie. W pierwszym zdaniu można by oddzielić przecinkiem słowa takie jak sosny, co uczyniłoby z nich rodzaj względnie samodzielnego uzupełnienia, poprzedzanego w mowie pauzą. W drugim zdaniu nie rezygnowałbym z przecinka, gdyż dłuższe wyliczenie wymaga pauzy i dobrze, jeśli przecinek na to wskazuje.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego