target

target
29.01.2011
29.01.2011
Zastanawiam się nad kwestią łączenia terminu target z czasownikami. Domyślam się, że zapewne lepiej byłoby użyć opisowego odpowiednika, skoro target prawdopodobnie stoi w sprzeczności z kryterium narodowym czy ekonomiczności języka, czasem jednak nie ma innego wyjścia, choćby ze względów stylistycznych. Przechodząc do sedna: jak powiedzieć, że docelową grupą odbiorców np. twórczości J. K. Rowling jest młodzież – target wynosi / target to / target oscyluje między…?
Pozdrawiam –
Felicyta
Zamiast „Docelową grupą odbiorców np. twórczości J. K. Rowling jest młodzież – target wynosi…” można napisać: „Docelową grupą odbiorców np. twórczości J. K. Rowling jest młodzież – liczba potencjalnych czytelników wynosi…” lub podobnie. Rozumiem, że chodzi Pani o niepowtarzanie określenia grupa docelowa – jak widać, jest to możliwe i nie wymaga sięgania po słowo target.
Target to określenie środowiskowe, ze względu na swoją skrótowość lubiane przez producentów i dystrybutorów różnych dóbr, a także analityków rynku. Osoby, dla których te dobra nie są przeznaczone, mogą jednak nie wiedzieć, że są „w targecie”, dlatego w tekstach adresowanych do nich – a także w ogóle w tekstach niebranżowych – lepiej mówić o grupie docelowej, o intencjonalnym adresacie, o zakładanym nabywcy itp., używając słów ogólnie znanych.
Przykład targetu przypomniał mi, że gdy pracowałem w wydawnictwie PWN, dziwiło mnie, jak moi koledzy (częściej koleżanki) mówili o „kontencie”, tzn. o treści. Trudniej tu znaleźć przyczynę sięgania po obce słowo, które od rodzimego nie jest wcale krótsze, lecz dłuższe o jedną sylabę. Językoznawcy zwykle mówią, że w takich wypadkach mówiący ulegają modzie. Nie miejsce tu na analizę tego zjawiska, ale można zauważyć, że angielskie słowa dziś – tak jak dawniej francuskie, a jeszcze wcześniej włoskie – bywają odbierane jako bardziej prestiżowe, a ta sama rzecz, nazwana słowem polskim, wydaje się jakby mniej ważna.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego