tato i tata

tato i tata
4.10.2005
4.10.2005
W Państwa słowniku występują formy tato i tata (obie w mianowniku) jako spieszczenia nazwy ojciec. Tata jest dziś częstsza. Czy mogę używać w mianowniku tato bez strachu, że wyraz jest przestarzały?
Z pewnością zgodzimy się, że przestarzałą nazwą ojca jest papa. Tata, tato są raczej równorzędne, choć zwykle używamy jednej z nich. Odwagi! Można mówić: tata, tato, tatuś. W kontaktach nieoficjalnych, rodzinnych występują też oczywiście inne pieszczotliwe nazwy ojca. Są one bogactwem języka polskiego.
Interesująca (i wymagająca) badań statystycznych jest odmiana rzeczownika tato. Obecną w języku ogólnym jej wariantywność zawdzięczamy być może Mickiewiczowi, w którego balladzie Powrót taty (jak pamiętamy, tato nie wracał ranki i wieczory) występuje też druga forma dopełniacza: „Czyście tęskniły do tata’’. Część użytkowników języka polskiego chodzi(ła) na spacery z tatą, część z tatem.
Pozdrawiam prorodzinnie
Artur Czesak, IJP PAN, Kraków
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego