technologia EM-ów

technologia EM-ów
23.03.2018
23.03.2018
Szanowna Poradnio!
Edytując tekst, napotkałam na trudność wynikającą z potrzeby posługiwania się skrótowcem EMEfektywne Mikroorganizmy. Oprócz opisu EM-ów i ludzi mówiących o EM-ach są też bardzo często wzmianki o technologii EM. No właśnie: technologii EM-ów czy technologii EM? Wydaje mi się, że w rozmowach częściej spotykam formę nieodmienioną, ale odmienioną formę skrótowca EM, gdy mowa o samych efektywnych mikroorganizmach, nie o technologii. Co robić? Odmieniać czy nie odmieniać?
Tego rodzaju formacje skrótowe zapisywane w całości wielkimi literami i kończące się w wymowie na spółgłoskę albo odmieniamy według określonego wzorca deklinacyjnego, albo ich nie odmieniamy, przy czym niektóre źródła normatywne stawiają tę drugą zasadę na pierwszym miejscu. Tendencję do ich odmiany – tak żywą we współczesnej polszczyźnie mówionej – należy ocenić jako objaw zgodny z procesami morfologiczno-znaczeniowymi języka. Poza tym jest to wygodne i zgodne z systemem gramatycznym współczesnej polszczyzny. Świadczy o tym, że skrót się przyjął i właściwie przeszedł adaptację fleksyjną. A zatem zapis typu: technologia EM-ów w tekście pisanym nie będzie błędem.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego