teksty źródłowe w opisach rysunków i tabel

teksty źródłowe w opisach rysunków i tabel
26.10.2014
26.10.2014
Dzień dobry!
1. Czy źródła danych do rysunków lub tabel (umieszczone pod rysunkiem czy tabelą) dopisuje się do bibliografii?
2. Czy w źródłach rysunków/tabel można stosować skróty typu dz. cyt., jeśli dana pozycja pojawiła się już wcześniej w tekście?
Dziękuję i pozdrawiam
Źródła materiałów uzupełniających tekst główny – jak tabele, wykresy, schematy, rysunki, fotografie czy mapy – można oczywiście podawać zbiorczo w bibliografii załącznikowej. Jeśli jednak materiały te stanowią istotny element publikacji, wskazane jest stworzenie oddzielnych wykazów tabel, ilustracji itd. Przykładowo: pojedyncza pozycja wykazu tabel powinna – oprócz kolejnego numeru, tytułu tabeli i numeru strony, na której jest umieszczona – zawierać źródło pochodzenia danych, por.
2. Produkcja energii elektrycznej w niektórych krajach w latach 1928–1937 (Mały Rocznik Statystyczny, 1939, s. 128) . . . . . . . . . . 7

W opisie bibliograficznym źródła danych wykorzystywanych w tabeli można stosować te same konwencji co w przypisach bibliograficznych, a więc np. używać skrótów typu dz. cyt. czy op. cit.
Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego