teksty źródłowe w opisach rysunków i tabel

 
teksty źródłowe w opisach rysunków i tabel
26.10.2014
Dzień dobry!
1. Czy źródła danych do rysunków lub tabel (umieszczone pod rysunkiem czy tabelą) dopisuje się do bibliografii?
2. Czy w źródłach rysunków/tabel można stosować skróty typu dz. cyt., jeśli dana pozycja pojawiła się już wcześniej w tekście?
Dziękuję i pozdrawiam
Źródła materiałów uzupełniających tekst główny – jak tabele, wykresy, schematy, rysunki, fotografie czy mapy – można oczywiście podawać zbiorczo w bibliografii załącznikowej. Jeśli jednak materiały te stanowią istotny element publikacji, wskazane jest stworzenie oddzielnych wykazów tabel, ilustracji itd. Przykładowo: pojedyncza pozycja wykazu tabel powinna – oprócz kolejnego numeru, tytułu tabeli i numeru strony, na której jest umieszczona – zawierać źródło pochodzenia danych, por.
2. Produkcja energii elektrycznej w niektórych krajach w latach 1928–1937 (Mały Rocznik Statystyczny, 1939, s. 128) . . . . . . . . . . 7
W opisie bibliograficznym źródła danych wykorzystywanych w tabeli można stosować te same konwencji co w przypisach bibliograficznych, a więc np. używać skrótów typu dz. cyt. czy op. cit.
Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!