terminologia beseballowa

 
terminologia beseballowa
29.06.2014
Witam.
Jako że baseball nie jest w Polsce zbyt popularny, a terminologia z tej dziedziny sportu funkcjonuje głównie w języku angielskim, chciałem zapytać o poprawną odmianę słów typu single, double, triple, strikeout. Czy należy odmieniać je z apostrofem, np. „Zawodnik zaliczył (l. poj.) single'a / double'a/ triple'a”, Zawodnik zaliczył ileś (l. mn.) single'ów / single'i, double'ów / double'i, triple'ów / triple'i, strikeoutów”, czy raczej pozostaną one nieodmienne?
Pozdrawiam serdecznie
Wszystkie wymienione wyrazy dają się odmieniać po polsku: single'a, double'a, triple'a i strikeoutu (jak autu), ale ocenę, czy należy je odmieniać, lepiej pozostawić środowisku graczy i kibiców. Chcę tylko zwrócić uwagę, że w polszczyźnie funkcjonuje już w różnych znaczeniach, m.in. w odniesieniu do tenisa i badmintona, forma singiel (obocznie syngiel lub singel), że mamy dublety i triplety, więc warto się zastanowić, czy nie spolszczyć wszystkich ww. terminów, co uprościłoby ich odmianę i pisownię. To samo dotyczy strikeautu, który można by przyswoić polszczyźnie jako strajkaut, skoro z angielskiego strike już dawno temu zrobiliśmy strajk, a z angielskiego out zrobiliśmy aut.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego