to Kadesz

to Kadesz
3.03.2020
3.03.2020
Szanowni Państwo,
mam problem z odmianą przez przypadki nazw miast starożytnych.
W literaturze spotyka w większości przypadków spotkać można zapisy bitwa pod Kadesz, dotarli w pobliże Kadesz etc. Czy nazwa miasta nie powinna być odmieniana i brzmieć następująco: bitwa pod Kadeszem, dotarli w pobliże Kadeszu? Podobnie jak by to było dla naszego rodzimego Wrocławia tj. miasto Wrocław, ale bitwa pod Wrocławiem.
Czy panuje tutaj jakaś dowolność?
Pozdrawiam, Dominik
Opisany w pytaniu wzorzec odmiany byłby poprawny, gdyby omawiana tu nazwa własna geograficzna była rodzaju męskiego. Tymczasem Kadesz jest rodzaju nijakiego i się nie odmienia, tak jak np. Akcjum – bitwa pod Akcjum (nie: bitwa pod *Akcjumem). Potwierdzeniem tej obserwacji jest to, że Kadesz łączy się z orzeczeniem w rodzaju nijakim, por. np.
W jej wyniku Kadesz zostało zdobyte, a wojska Hetytów zmuszone do odwrotu.
Tym sposobem Kadesz zostało odcięte od Aleppo, Karkemisz i właściwego Hatti.
W czasach Abrahama Kadesz było też znane jako En-Miszpat.
Nadto można również przy puszczać, że Kadesz było ośrodkiem kapłaństwa Jahwe dawno przed Mojżeszem.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego